Bedrijfskleding & belasting, hoe zit dat precies?

klantcontactmomenten en zorgt uiteraard waar nodig voor optimale bescherming en veiligheid voor uw medewerkers. Het nut van bedrijfskleding staat vrijwel nooit ter discussie, maar de kosten ervan kunnen aardig oplopen. Ik krijg dan ook regelmatig de vraag of de bedrijfskleding aftrekbaar is bij de belasting. In deze blog licht ik graag toe hoe het precies zit.

 

Wat valt er onder werkkleding in de ogen van de belastingdienst?

Kleding is werkkleding als deze voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas en een stofjas.
  • Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.
  • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
  • De kleding is een uniform of een overall. Wat is een uniform? Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep, dan is die kleding een uniform. Bijvoorbeeld de kleding van politie, militairen en stewardessen. Een zwarte broek met blauwe blazer van een chauffeur is dus geen uniform. De herkenbaarheid van de kleding bepaalt of de kleding een uniform is en welke onderdelen daarbij horen. U kunt met ons bespreken of de kleren die uw werknemers dragen, uniformen zijn. Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform, dan is dat kledingstuk ook werkkleding. Hierbij maakt het niet uit of dit losse kledingstuk al dan niet wordt herkend als uniform en of het buiten het werk gedragen kan worden.
  • U vergoedt, verstrekt of stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen: – U hebt een arboplan – De kleding is nodig volgens dat arboplan – De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen – De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen

Als uw kleding voldoet aan één van de werkkledingeisen zoals hierboven omschreven dan geldt het volgende:

 

Aftrekbaar van de winstbelasting:

Werkkleding is 100 procent aftrekbaar!

Als u dus heeft vastgesteld dat de bedrijfskleding onder de categorie werkkleding valt zoals gedefinieerd door de belastingdienst, dan kunt u de volledige kosten van uw belastbare winst aftrekken. Dit betekent dat het bedrag waarover u winstbelasting moet betalen afneemt.

 

Regels met betrekking tot de belastbaarheid van werkkleding richting uw personeel.

Daarnaast gelden vanuit de belastingdienst regels met betrekking tot het onbelast dan wel belast vergoeden van kleding & schoenen aan uw medewerkers.

U kunt uw werknemer kleding ter beschikking stellen (u blijft eigenaar), vergoeden (uw werknemer is eigenaar) of verstrekken (uw werknemer wordt eigenaar).

  • Vergoedt of verstrekt u de kleding aan uw werknemer? Dan is dit loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen.
  • Stelt u kleding ter beschikking aan uw werknemer? Dan is deze onbelast als het werkkleding betreft (zie voorwaarden eerdere alinea) en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen. Mag u de kleding onbelast ter beschikking stellen? Dan mag u ook de reinigingskosten van die kleding onbelast vergoeden aan uw medewerker. Deze terbeschikkingstelling en eventuele vergoeding vallen onder de gerichte vrijstellingen en gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte (onder de werkkostenregeling (WKR) kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers)

 

Samenvattend: Als uw kleding voldoet aan de eisen van werkkleding, dan is het 100% aftrekbaar van uw belastbare winst en als u de kleding ter beschikking stelt, mag dat onbelast en gaat dat niet ten koste van de vrije ruimte.

 

Gebruikte bron: belastingdienst

 

 

Twan_Verhoeven_BASE_20150521_02Geplaatst door Twan Verhoeven op 15 februari 2017, Eigenaar van Aditio-Gifts

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog, ik kom graag met je in contact.

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Wij gebruiken dit om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden en het bezoek aan onze website zo interessant mogelijk te maken. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Lees meer over onze cookies ›